sparren.net

 

 

 

 

 

Sidan senast uppdaterad: 2021-04-11

 

Sparrens Natur- och vattenvårdsförening

 

 

Även i år planerar vi årsmötet till hösten, 5 sept

På grund av pandemin flyttas årsmötet till hösten, 5 sept, i hopp om att vi då kan träffas. Under maj kommer allt underlag som brukar redovisas på mötet skickas ut.


Vi fick miljöstipendiet

Sparrens Natur- och Vattenvårdsförening nominerades till Vallentuna kummuns miljöstipendium. Fredagen den 27/11 fick vi besked om att "vi vann". Den 7/12 får vi ta emot priset under kommunfullmäktiges sammantröde. För pengarna avser vi skaffa en sondutrustning fö att kunna genomföra egna syremätningar på olika djup, liknande de vi tidigare betalade för.


Ny nivåreglering för Sparren

Bidrag beviljat och ansökan till Mark- och Miljödomstolen inlämnat


För att komma tillrätta med de stora nivåvariationerna var målet tidigare att reparera dammen vid Röby kvarn. Dammen utgör regleringspunkt för sjön och är nu i dåligt skick och läcker mycket. Dammen är samtidigt ett vandringshinder för fiskar som är svårt att lösa varför siktet nu istället är inställt på att bygga en ny regleringspunkt Sparren uppe vid sjöns utlopp. En teknisk rapport för att utreda lämplig utformning av utskovet samt en Miljökonsekvensbeskrivning samt en mer detaljerad teknisk beskrivning är framtagna som alla tre bifogas till ansökan till Miljödomstolen. Ansökan är nu inlämnad till domstolen. Om/när vi fått dena beviljad siktar vi på att arbetet kan börja nästkommande höst då vattennivån är som lägst. Finansiering till denna har vi fått bidrag till från Åkerströmmssamverkan dår Norrtälje, Vallentuna Österåkers kummuner ingår


Bidrag beviljat och ansökan till Mark- och Miljödomstolen inlämnat


För att komma tillrätta med de stora nivåvariationerna var målet tidigare att reparera dammen vid Röby kvarn. Dammen utgör regleringspunkt för sjön och är nu i dåligt skick och läcker mycket. Dammen är samtidigt ett vandringshinder för fiskar som är svårt att lösa varför siktet nu istället är inställt på att bygga en ny regleringspunkt Sparren uppe vid sjöns utlopp. En teknisk rapport för att utreda lämplig utformning av utskovet samt en Miljökonsekvensbeskrivning samt en mer detaljerad teknisk beskrivning är framtagna som alla tre bifogas till ansökan till Miljödomstolen. Ansökan är nu inlämnad till domstolen. Om/när vi fått dena beviljad siktar vi på att arbetet kan börja nästkommande höst då vattennivån är som lägst. Finansiering till denna har vi fått bidrag till från Åkerströmmssamverkan dår Norrtälje, Vallentuna Österåkers kummuner ingår


Ansökan till Mark- och Miljödomstolen.


Kvarndammen - Historik - Länk till historisk beskrivning


Sparren - Djur och natur - Länk till allmänn information om Sparren 

Sjön Sparren

Sparren är en sjö strax norr om Kårsta dår lillån utgör sjöns utlopp. Sparren ingår i de översta delarna av Åkerströmmen som slutligen rinner ut vid Åkersberga. Sparren är största sjön i avrinningsområdet med över 20 milj m3 vatten. Omsättningstiden är 25 månader vilket gör att vattnet hinner sedimentera sig och Sparren får ett relativt klart vatten. Dock kan en kraftig algblomning ske vissa somrar. Det är en i huvudsak näringsfattig skogsjö bildad av två vattenfyllda sprickdalar som "går i kryss". Sjön är strukturerad i tre tydliga bassänger; Närtunaviken, Kårstaviken och den största, Lisingefjärden. Med ett medeldjupet på nära 7 m och maxdjup på 14 m är Sparren en av få sjöar i detta område som när ner under havsytans nivå.

 

Sparren visar tydligt sjöars betydelse för naturlig rening. Dess utlopp Lillån serverar Åkerströmmen markant friskare vatten än vad Holmbroån gör.

Fisket i Sparren är inte fritt och är inget som föreningen styr över. Har ni frågor hänvisas ni till markägarna. 

Vill ni ble medlem eller komma i kontakt med styrelsen, kan ni maila till föreningens mailadress, sparren@sparren.net. 

 

 

Medlemsavgift: 250 kr

Swish: 123 502 67 94

 

 

För att komma i kontakt med styrelsen,

mailar ni enklast "sparren@sparren.net"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningen skaffat Swish

Föreningen har skaffat Swish för att enklare hantera medlemsavgifter både för gamla medlemmar men även då vi värvar nya. Sparrens Swish-nr är 123 502 67 94.

 

-----------------------------------------------

 

 

Här är ansökan om ny dämning som lämnats till miljödomstolen

 

Ansökan till Mark- och Miljödomstolen (M7048-18)

-----------------------------------------------

 

Länkar till andra Hemsidor

 

Vattenmyndigheterna»

 

Karta över naturvårda områden.

 

Historiska kartor»

 

 

Rö sockens historia»

 

 

Kårsta Ekskogen»

 

Närtuna hembygdsförening»

 

-----------------------------------------------

 

 

 

Sparrens  Natur- och vattenvårdsförening