Insamling Sparren

Tillbaka

Röbydammen - Reparationen

Nu har insamlingen börjat. Hittills, 20 maj, har insamlingen gått mycket bra. Nu kan vi bara hoppas att trenden håller i sig. Varje vecka kommer vi uppdatera diagrammet över hur mycket vi samlat in.

Förhoppningar inför insamlingen

Vår bedömning är att reparationen kommer kosta ca 250 000 till 300 000 kr. Som ett riktvärde för insamlingen kan man anta att alla strandägare betalar efter strandlängd. Det skulle innebära att de med 100 m strand ska bidra med 1300 kr. Självklart hoppas vi på att de som har möjlighet och känner för Sparren bidrar med mer. Vi vet att det kommer bli svårt att få ihop summan, så vi hoppas även att andra personer med anknytning till Sparren är villiga att lämna ett bidrag. Tre av de största markägarna har redan sagt ja till att bidra med sina andelar. Dessutom kommer Sparrens Natur- och Vattenvådrsförening att bidra med 20 000 kr.

Insamlingen vecka för vecka

Tillbaka