Sparrens Natur- och vattenvårdsförening

 

 

Mätningar i sjön

Sedan 2008 har vi regelbundet mätt nivån i Sparren. Då mätserien är lång är det inte längre meningsfullt att visa hela serien utan här har vi valt dels ett av de senare åren samt en sammansatt figur med senaste årets mätningar (svart) dels lägsta och högsta värden per månad från alla åren.

 

 

 

På Vattenvårdsföreningens årsmöte 08, började vi diskutera de stora nivåvariationerna. Sedan dess har vi mätt nivån mot en fix punkt vid vår brygga och plottat den i ett diagram. De blå staplarna skall avläsas mot den vänstra axeln och motsvarar de regnmängder vi mätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenutvärdering

 

Webb-formulär»
.

 

Inmatade data - Översikt»
.

 

Utskrift på Excel-fil»
.

 

--------------------------------------------

 

 

För nedladdning


Formulär - Säsongsåterblick»
.

 

Formulär - Vattenprovtagning»
.

 

Instruktion för ovanstående formulär»
.

 

Bilder och namn på snäckor och sjögräs»
.

 

--------------------------------------------

 


 

 

 

 

 

Sparrens  Natur- och vattenvårdsförening