sparren.net

 

 

 

 

 

Sidan senast uppdaterad: 2021-11-07

 

Sparrens Natur- och vattenvårdsförening

 

 

Årsmötet 2021/2022

I år har inte pandemin direkt påverkat föreningen och första gången på två år hade vi årsmötet stadgeenligt i maj. Mötet hölls som många gånger förr hemma hos Karin och Johan Lindgren på Backa gård. Som föredragshållare hade vi Eric Tell, Teknikmarknad, som pratade om lågflödesmuddring av bottnar och i första hand om Närtunaviken. Syftet med muddringen är att minska internbelastningen som bidrar till att gödningsämnen till vattenvolymen när syrehalten varierar vid bottnarna. Föredraget hänger ihop med de arbete som föreningen gjort sedan förra året med att mäta hur syrehalten varierar under året och som Ulf Lindqvist pratade om på förra årsmötet.

Dessutom pratade vi förstås om nya dämmet som är färdigbyggt och där sista åtgärden, bila bort betongtröskeln vi Röbykvarn för att få bort ett vandringshinder, ska genomföras senare under hösten. Det är dock en bäver som byggt en damm mellan ny dämmet nära Kårstavikens utlopp och Röbykvarn. Johan har rivit den vid flera tillfällen med traktorn, men han har byggt upp den igen.


Nya dämmet klart efter nära 10 år

Efter totalt bortåt 10 års arbete har vi nu fått ett nytt dämme. Vi var länge oroliga för att vi inte fick tag på grävare, då den tilltänkte blivit sjukskriven en längre tid. Genom Johans släkting, Mats Lindgren, kunde dock arbetet genomföras under en dryg vecka i slutet av september. Det är med stor glädje och lättnad vi i kan konstatera att dämmet är på plats. Nu blir det spännande att se vad vi får för förändringar på nivåvariationerna.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljöstipendiet från Vallentuna kommun

Stipendiet täckte halva kostnaden för vår nya temp- och syremätutrusting som köptes under våren. Vi har nu själva genomfört månadsvisa mätningar från tre djuphålor i sjön, Närtunaviken (9 m) Kårstaviken (11 m) och Lisingefjärden (13 m). Några spontana slutsatser är att sjöns skickning beter sig som ett riktigt skolexempel samt att när skiktningen är som högst i juli, så är det helt syrefritt från ca 5 meters djup och nedåt. Det är då endast bottnar nära stränderna där det inte är syrefritt.

Genom att kartlägga syrgasprofilerna i Sparrens tre bassänger kan man kartlägga förutsättningarna för att näringsämnen ska frigöras från bottensedimenten och bidra till att siktdjupet blir dåligt. När näringsämnen frigörs blir sjön grön av algblomning. Efter kartläggningen kan man avgöra vilken metod som är lämpligast för att bli av med denna så kallade internbelastning.


 

Sparren - Djur och natur - Länk till allmänn information om Sparren

 

Vill ni ble medlem eller komma i kontakt med styrelsen, kan ni maila till föreningens mailadress, sparren@sparren.net. 

 

 

Medlemsavgift: 250 kr

Swish: 123 502 67 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningen skaffat Swish

Föreningen har skaffat Swish för att enklare hantera medlemsavgifter både för gamla medlemmar men även då vi värvar nya. Sparrens Swish-nr är 123 502 67 94.

 

-----------------------------------------------

 

 

Här är ansökan om ny dämning som lämnats till miljödomstolen

 

Ansökan till Mark- och Miljödomstolen (M7048-18)

-----------------------------------------------

 

Länkar till andra Hemsidor

 

Vattenmyndigheterna»

 

Karta över naturvårda områden.

 

Historiska kartor»

 

 

Rö sockens historia»

 

 

Kårsta Ekskogen»

 

Närtuna hembygdsförening»

 

-----------------------------------------------

 

 

 

Sparrens  Natur- och vattenvårdsförening